Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

irremeabilis
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaohwhat ohwhat

December 05 2019

irremeabilis
3543 91dc
Reposted bypervkingidyllapowidlo
irremeabilis
Wiem widziałaś też jak nagle kończy się,
Co miało wiecznie trwać,
Jak miałaś się nie bać,
Jak miałaś uwierzyć.
Gdy myślałem już, że zawsze będzie tak,
Spotkałem Ciebie, spotkałaś mnie,
Wszystko można odmienić,
Wszystko może się zmienić.

Bo dzisiaj Ty i ja
Budujemy nowy świat, nowy świat,
Nowy ład Ty i ja.
Od dzisiaj Ty i ja
Budujemy nowy świat, nowy świat,
Nowy ład Ty i ja.

Ja będę domem twym na skale,
Ja będę domem twym na skale,
Na skale...
— Dom na skale - Paweł Domagała
Reposted bygrovly grovly

December 02 2019

irremeabilis
MIŁKO.
06.06.2020

September 09 2019

5888 bac9 500

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaohwhat ohwhat
irremeabilis
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viaagp agp

August 16 2019

irremeabilis
1838 b8b3 500
“ - Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej". ”

— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12

Reposted byniskowo niskowo

August 14 2019

irremeabilis
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagp agp

August 13 2019

irremeabilis
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
irremeabilis
Zdarzają się chwile, kiedy dusze wyzwolone ze swych ciemnych zasłon, płoną cudowną wrażliwością, która sprawia, że czasem milczenie jest jaśniejsze niż mowa.
— Joseph Conrad "Jądro ciemności"
irremeabilis
3695 484f
7397 7980 500
irremeabilis
irremeabilis
2295 f1e1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapurplecarbonate purplecarbonate
irremeabilis
7608 f6d1
irremeabilis
1334 df71
Reposted fromfelicka felicka viapurplecarbonate purplecarbonate
irremeabilis
irremeabilis
Try to say nothing negative about anybody for three days, for forty-five days, for three months. See what happens to your life.
— Yoko Ono
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl