Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2018

irremeabilis
9482 0640 390
Reposted fromniezwykla niezwykla viatwice twice
irremeabilis
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
irremeabilis
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka viatak-niewiele tak-niewiele
7672 734e 390
Reposted fromtwice twice viatak-niewiele tak-niewiele
irremeabilis
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
irremeabilis
1303 0e61 390
Reposted from4777727772 4777727772 viatak-niewiele tak-niewiele
5640 3d1b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viatak-niewiele tak-niewiele
6752 ff19 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viatak-niewiele tak-niewiele
irremeabilis
4885 e786 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viatak-niewiele tak-niewiele
irremeabilis
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— M.Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39
irremeabilis
5954 db74 390
Reposted fromsillemo sillemo viatak-niewiele tak-niewiele

May 26 2018

irremeabilis
1651 35c6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
2936 c682 390
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow
0648 6122 390
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viairmelin irmelin
irremeabilis
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabarock barock
irremeabilis
3116 f484 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viabarock barock
irremeabilis

Musi być do wyboru.
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.
— Wisława Szymborska; Portret kobiecy
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaznikajac znikajac
irremeabilis
Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze mną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromrzuczasty rzuczasty viaznikajac znikajac
irremeabilis
8202 f1f3 390
Reposted fromverronique verronique viaznikajac znikajac
irremeabilis
1302 d31a 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl