Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2018

irremeabilis
irremeabilis
"I jakby tego było jeszcze mało,
kręcisz się bez biletu w karuzeli planet,
a razem z nią, na gapę, w zamieci galaktyk,
przez czasy tak zawrotne,
że nic tutaj na Ziemi nawet drgnąć nie zdąży."
irremeabilis
“If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.” 

July 26 2018

irremeabilis

June 30 2018

1362 8a30 390

Wroclaw, Poland (by Dominik Minkus)

June 27 2018

irremeabilis
A potem znalazłem ludzi, którzy nie wiedzieć czemu postanowili być moimi przyjaciółmi. Stworzyli mnie i stwarzają kimś lepszym niż naprawdę jestem. Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć.
— Hanya Yanagihara

June 23 2018

2494 e626 390

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viabarock barock
irremeabilis
9215 17ca 390
Reposted fromyochimu yochimu viapimpmyheart pimpmyheart
irremeabilis
Arbol de Piedra, Bolivia.Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. machu pichuBâlea Lake, Romania.the blue mountains, australiaHaad Salad beach. Ko Pha-ngan, Thailand. St.Georges Hospital, London.Cabo de São Vicente, Portugal.Voje valley, near Stara Fužina, SloveniaLondon
Reposted fromstylte stylte viapimpmyheart pimpmyheart
irremeabilis
7163 7020 390
Reposted fromnyaako nyaako viapimpmyheart pimpmyheart
irremeabilis
6189 cbc7 390
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viauniesienia uniesienia
irremeabilis
9651 3c01 390
Reposted fromuniesienia uniesienia
irremeabilis
6113 061d 390
Reposted fromuniesienia uniesienia viamzem mzem
irremeabilis
irremeabilis
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viamzem mzem
irremeabilis
1734 899c 390
Reposted fromexistential existential viaeglerion eglerion
irremeabilis
3027 31f5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeglerion eglerion

May 29 2018

irremeabilis
3543 91dc 390
irremeabilis
Kiedyś wydawało mi się, że podkreślenie cielesności jest wyrazem siły i niezależności. Aktem odwagi i bezczelności. Ale szybko zrozumiałam, że nie tędy droga. Że prawdziwa kobiecość nie wyraża się poprzez męskie fantazje, tylko w postawie życiowej. 
Dziś bym mocno przytuliła tamtą Martynę i powiedziała: "Ale Ty się naszarpałaś, dziewczyno! Dajże spokój, wypuść powietrze. Uwierz, że możesz być kim chcesz, i żyć tak, jak chcesz".
— Martyna Wojciechowska
irremeabilis
0170 4162 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl