Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

5888 bac9 500

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaohwhat ohwhat
irremeabilis
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viaagp agp

August 16 2019

irremeabilis
1838 b8b3 500
“ - Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej". ”

— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12

Reposted byniskowo niskowo

August 14 2019

irremeabilis
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagp agp

August 13 2019

irremeabilis
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
irremeabilis
Zdarzają się chwile, kiedy dusze wyzwolone ze swych ciemnych zasłon, płoną cudowną wrażliwością, która sprawia, że czasem milczenie jest jaśniejsze niż mowa.
— Joseph Conrad "Jądro ciemności"
irremeabilis
3695 484f
7397 7980 500
irremeabilis
irremeabilis
2295 f1e1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapurplecarbonate purplecarbonate
irremeabilis
7608 f6d1
irremeabilis
1334 df71
Reposted fromfelicka felicka viapurplecarbonate purplecarbonate
irremeabilis
irremeabilis
Try to say nothing negative about anybody for three days, for forty-five days, for three months. See what happens to your life.
— Yoko Ono
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
irremeabilis
1836 ca8d 500
Reposted fromolbaria olbaria viapurplecarbonate purplecarbonate
irremeabilis
8551 63c0
Could a greater miracle take place than for us to look through each other's eyes for an instant? ---
Henry David Thoreau
Reposted fromsoftboi softboi viapurplecarbonate purplecarbonate
irremeabilis
"Czytać należy intensywnie. Czasami powinieneś czytać z intensywnością większą od tej, z jaką pisano tekst, który czytasz. Czytać należy gorliwie, z pasją, z uwagą i bezlitośnie. Autor może paplać, lecz ty czytaj rozumnie; każde słowo, jedno po drugim, tam i z powrotem, wsłuchując się w książkę, wypatrując śladów, które prowadzą w gąszcz, uważając na tajemnicze sygnały, które sam autor mógł przeoczyć, gdy kroczył naprzód w puszczy swojego dzieła. Nigdy nie należy czytać lekceważąco, od niechcenia, jak ktoś, kogo zaproszono na królewską ucztę, a on tylko dłubie końcem widelca w potrawach. Czytać trzeba elegancko, wielkodusznie. Czytać należy tak, jakbyś w celi śmierci czytał ostatnią książkę, którą ci przyniósł strażnik więzienny. Czytać trzeba na śmierć i życie, bo to największy ludzki dar. Pomyśl: tylko człowiek umie czytać. ” 
- Sándor Márai
Reposted frommerkaba merkaba viapurplecarbonate purplecarbonate
irremeabilis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl