Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

irremeabilis
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechać się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.
— José Micard Teixeir (słowa rozpowszechniła Meryl Streep)
Reposted fromNoWindOnlyQuiet NoWindOnlyQuiet viaznikajac znikajac
irremeabilis
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaznikajac znikajac
4268 91cb 390
Reposted fromthetemple thetemple viafelicka felicka
irremeabilis
6449 020c 390
irremeabilis
9652 1da2 390
Reposted fromDagarhen Dagarhen viaeglerion eglerion

May 22 2017

irremeabilis
2639 2680 390
Bookstore in a ruined city.

Leon Idzikowski
Musical notes - Books

Warsaw, Poland, summer 1945.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabercik bercik

May 07 2017

irremeabilis
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viadangel dangel

May 02 2017

irremeabilis
2718 4ad8 390
Reposted fromkotowate kotowate viawrazliwa wrazliwa
irremeabilis
2346 6983 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viawrazliwa wrazliwa
irremeabilis
7959 ab2c 390
Reposted fromTangizz Tangizz viawrazliwa wrazliwa
irremeabilis
irremeabilis
9904 704d 390
Reposted fromhelterskelter helterskelter viafelicka felicka
irremeabilis
1925 1b54 390
Reposted fromlaters laters viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
irremeabilis
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viafelicka felicka
irremeabilis
Reposted fromjasminum jasminum viaznikajac znikajac
irremeabilis
1219 ffb3 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart
irremeabilis
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechać się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.
— José Micard Teixeir (słowa rozpowszechniła Meryl Streep)
Reposted fromNoWindOnlyQuiet NoWindOnlyQuiet viaznikajac znikajac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl