Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

irremeabilis
3064 5ed7 390
Reposted fromsavatage savatage viapannakies pannakies
irremeabilis
3633 1bd4 390
Reposted fromfelicka felicka viapatrzpodnogi patrzpodnogi
irremeabilis
1300 4b7c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapatrzpodnogi patrzpodnogi
I loved to sleep with the window open. Rainy nights were the best of all: I would open the window and put my head on the pillow and close my eyes and feel the wind on my face and listen to the trees sway and creak.
— Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane
Reposted fromink ink viapatrzpodnogi patrzpodnogi
irremeabilis
irremeabilis

Kiedy się spieszysz, nic nie widzisz, nic nie przeżywasz, niczego nie doświadczasz, nie myślisz! Szybkie tempo wysusza najgłębsze warstwy twojej duszy, stępia twoją wrażliwość, wyjaławia cię i odczłowiecza.

— Ryszard Kapuściński
Reposted fromonnomnom onnomnom viapatrzpodnogi patrzpodnogi
irremeabilis
irremeabilis
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
irremeabilis
3379 0043 390
Reposted from4777727772 4777727772 viafelicka felicka
irremeabilis
wanderlusteurope:
“ Gaularfjellet, Iceland
” wanderlusteurope:
Gaularfjellet, Iceland

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

August 23 2018

irremeabilis
1650 f2b5 390

August 19 2018

irremeabilis
Bądź światłem. Wibruj najpiękniej.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafelicka felicka

July 27 2018

irremeabilis
irremeabilis
"I jakby tego było jeszcze mało,
kręcisz się bez biletu w karuzeli planet,
a razem z nią, na gapę, w zamieci galaktyk,
przez czasy tak zawrotne,
że nic tutaj na Ziemi nawet drgnąć nie zdąży."
irremeabilis
“If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.” 

July 26 2018

irremeabilis

June 30 2018

1362 8a30 390

Wroclaw, Poland (by Dominik Minkus)

June 27 2018

irremeabilis
A potem znalazłem ludzi, którzy nie wiedzieć czemu postanowili być moimi przyjaciółmi. Stworzyli mnie i stwarzają kimś lepszym niż naprawdę jestem. Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć.
— Hanya Yanagihara

June 23 2018

2494 e626 390

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viabarock barock
irremeabilis
9215 17ca 390
Reposted fromyochimu yochimu viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl