Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

2494 e626 390

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viabarock barock
irremeabilis
9215 17ca 390
Reposted fromyochimu yochimu viapimpmyheart pimpmyheart
irremeabilis
Arbol de Piedra, Bolivia.Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. machu pichuBâlea Lake, Romania.the blue mountains, australiaHaad Salad beach. Ko Pha-ngan, Thailand. St.Georges Hospital, London.Cabo de São Vicente, Portugal.Voje valley, near Stara Fužina, SloveniaLondon
Reposted fromstylte stylte viapimpmyheart pimpmyheart
irremeabilis
7163 7020 390
Reposted fromnyaako nyaako viapimpmyheart pimpmyheart
irremeabilis
6189 cbc7 390
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viauniesienia uniesienia
irremeabilis
9651 3c01 390
Reposted fromuniesienia uniesienia
irremeabilis
6113 061d 390
Reposted fromuniesienia uniesienia viamzem mzem
irremeabilis
irremeabilis
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viamzem mzem
irremeabilis
1734 899c 390
Reposted fromexistential existential viaeglerion eglerion
irremeabilis
3027 31f5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeglerion eglerion

May 29 2018

irremeabilis
3543 91dc 390
irremeabilis
Kiedyś wydawało mi się, że podkreślenie cielesności jest wyrazem siły i niezależności. Aktem odwagi i bezczelności. Ale szybko zrozumiałam, że nie tędy droga. Że prawdziwa kobiecość nie wyraża się poprzez męskie fantazje, tylko w postawie życiowej. 
Dziś bym mocno przytuliła tamtą Martynę i powiedziała: "Ale Ty się naszarpałaś, dziewczyno! Dajże spokój, wypuść powietrze. Uwierz, że możesz być kim chcesz, i żyć tak, jak chcesz".
— Martyna Wojciechowska
irremeabilis
0170 4162 390
irremeabilis
8620 0129 390
Reposted fromnazarena nazarena viarudosci rudosci
irremeabilis
Małżeństwo jako długa rozmowa. Wstępując w związki małżeńskie należy postawić sobie pytanie: czy sądzisz, że będziesz mógł z tą kobietą do późnego wieku z przyjemnością prowadzić rozmowy? Wszystko inne jest w małżeństwie przejściowe, ale przeważna część obcowania przypada na rozmowę.
— F. Nietzsche
Reposted fromzabojczeswiatelko zabojczeswiatelko
irremeabilis
8962 9a5b 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabookart bookart
irremeabilis

Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.

— Krzysztof Kieślowski

May 28 2018

6437 7ce1 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasimpleme simpleme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl